LUTY SREBRNE

Luty srebrne są podstawowym materiałem do lutowania, łączą metale żelazne, jak i nieżelazne (stal nierdzewna, miedź, mosiądz). Łatwo „płyną”, są ciągliwe i silne. Luty te nie zawierają kadmu, dzięki czemu mogą być używane w kontaktach z żywnością i wodą pitną, a także w połączeniach, które są wykonywane w miejscach takich jak np. szpitale i restauracje. Do lutowania prętami gołymi zalecamy użyć topnika.

Dostępne jako:


 pręty nieotulone,
 pręty otulone,
 zwoje,
 szpule,
 taśmy,
 proszki,
 pasty,
 pierścienie.

Luty Srebrne - SPECJALNE

Są to luty do lutowania węglików spiekanych w procesie produkcji lub naprawy narzędzi
skrawających lub pił tarczowych.
1. Trójwarstwowe paski zawierające dwie warstwy lutu srebrnego przedzielonego jedną
warstwą miedzianą, są przeznaczone do lutowania w szczególności dużych
elementów. Pasek miedziany absorbuje i odciąża naprężenia powstałe podczas
stygnięcia między węglikiem, a materiałem bazowym, co zapobiega pękaniu.
2. Taśmy lub pręty pełne
Dostępne jako:
 pręty,
 pręty otulone,
 szpule,
 taśmy,