Luty mosiężne

Luty mosiężne stosuje się do lutowania stali czarnej oraz mosiądzu. Posiadają wysoką wytrzymałość.
W przypadku użycia tych spoiw należy stosować topnik w paście lub topnik lotny.